Påmelding

Du finner informasjon om priser, reisestipend, overnatting m.m. i en egen artikkel om praktiske forhold. Påmeldingsfrist 22. oktober.

For voksne hackere

Hackathon

26. og 27. oktober

Årets store idekonkurranse og hackathon med åpne offentlige data.

Stab / støtteapparat / samarbeidspartnere

26. - 27. oktober

De som har en rolle i arrangementet registrerer seg her.

For juniorhackere

Juniorhack

26. og 27. oktober

Juniorhack er som en 2-dagers kodeklubb hvor man får eksperimentere med data og lærer mye spennende om koding.

Dronekurs

26. - 27. oktober

Dronebyggekurs for barn og ungdom. Det er begrenset antall plasser, så her er det første mann til mølla som gjelder.

For skoleklasser

Skoledag

26. oktober

Kodedag for skoleklasser.

Kodedagen er dessverre full.