Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Her er konkurranseregler, dømmekriterier, jury og premieoversikt for #hack4no 2018. Vel møtt til konkurranse, og lykke til. Og husk at hovedpremien er 20.000 kroner. 

 

Konkurranselag

Generelt

Juryen kårer fem vinnere ut fra dømmekriteriene nedenfor. I tillegg til 1. og 2. premie deler juryen ut to spesialpriser hvor den kan vekte opp ett eller flere av dømmekriteriene, for eksempel x-faktor. Spesialprisen er opprettet for at alle typer deltakere og lag skal ha vinnersjanser, både studenter og etablerte, de som starter med blanke ark på #hack4no og de som har jobbet mye med en idé på forhånd, og både de som legger hovedvekt på programmering og teknologi, og de som vektlegger ide/konsept.

Minimumskrav

 • Bruk av minimum ett åpent datasett fra en offentlig etat/ virksomhet, for eksempel fra data.norge.no eller geonorge.no
 • Løsningen kan ikke ha vært lansert eller tilgjengelig for publikum før konkurransen

Gjennomføring og pitcher

Ved oppstart av konkurransen fredag morgen (26/10) samles alle i plenum der de som ønsker det, presenterer («pitcher») idéen sin med tanke på å danne lag. Pitchen er på maks 1 minutt og uten powerpoint el.l. Deretter registreres lagene. Man kan også etablere lag på forhånd. I tillegg kan du henge opp et oppslag på en tavle der du beskriver ideen din og hva slags kompetanse du trenger til laget ditt. Lagene jobber fram til deadline lørdag (27/10) klokka 15.15. Umiddelbart etterpå gjennomføres finaler hvor pitch er på inntil 4 minutter og med mulighet for bruk av powerpoint (el.l.).

Dette må leveres

 • Ideen må registreres på vår side på Devpost innen kl 18 fredag kveld. Devpost brukes som arbeidsverktøy gjennom hele konkurransen. En skriftlig redegjørelse for konkurransebidraget skal levers innen deadline lørdag kl 15.15 på egen mal som vil ligge på Devpost.
 • I semifinale/finale framføres en pitch på inntil 4 minutter. I pitchen skal det inngå en bolk hvor laget viser fram hva det har laget, enten ved at ideen/løsningen visualiseres eller ved at demo/prototype/fungerende applikasjon demonstreres


Dømmekriterier

 • Nytteverdi for brukeren: Tydelig behov/problem. Involvering av brukeren. Løsning som svarer på behovet.
 • Godt kodearbeid: Kvalitet i programmering og bruk av teknologi, illustrerende demo / prototype
 • Markedspotensial/ samfunnsnytte
 • Grad av innovasjon og nytenkning
 • Brukervennlighet og design: Utseende. Brukeropplevelse.
 • X-faktor. “Det lille ekstra”. Framføring. Entusiasme. Humor

 

Premier

 • 1. premie: 20.000 kroner (satt opp av Kartverket og HERE Technologies), 2. premie: 3.000 (gavekort) og to juryens spesialpriser på 2.000 kroner hver (gavekort).
 • NAV setter opp premie på 2500 kroner for beste bruk av deres data
 • Entur setter opp en premie på 2.500 kroner til det teamet som har den beste løsningen for å gjøre det enklere å reise med kollektiv. Eneste betingelsen er at løsningen benytter offentlige data til dette.
 • Riksantikvaren setter opp premie på 2500 kroner for beste bruk av deres data.
 • Norsk Romsenter setter opp premie på 5000 kroner for beste bruk av Copernicus-data. Les mer om Romsenterets pris her.

Juryen

 • Investor og teknologiekspert Silvija Seres
 • Programdirektør Henrik Hatlebrekke i StartupLab
 • Teknologievangelist Michael Palermo i HERE Technologies
 • Direktør Bente Brunsgård i Tekna
 • Kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup (juryleder)

Rettigheter

 • Ideene, prototypene, tjenestene eller annet materiale produsert under #hack4no og som inngår i konkurransen, eies av deltakerne – slik de avtaler seg imellom. Det oppfordres til at rettigheter avklares i laget før konkurransebidraget leveres inn.
 • #hack4no og etaten/e som har levert data, kan i etterkant av konkurransen vise fram og henvise til innleverte bidrag i markedsføring eller for å illustrere verdien av åpne data.

 

Relaterte artikler

Kartverket © 2018

Søk