Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

 

Ta en kikk ned i skattekisten vår av gratis, offentlige data som du kan bruke på #hack4no 2018.

 

Kartutsnitt med ulike typer data

Skjermbilde: HERE Technologies

For å delta i #hack4no-konkurransen må du bruke minst ett åpent (gratis) datasett fra en offentlig virksomhet i Norge. På data.norge.no og genonorge.no kan du finne aktuelle data, men også åpne offentlige datasett som ikke ligger der kan brukes. Nedenfor redegjør årets deltakende etater og dataformidlere kort om hva de kan by på. Les mer på nettsidene deres, ta gjerne kontakt med dem på forhånd, og møt dem på #hack4no!

Årets etater er: Brønnøysundregistrene, Entur, Fiskeridirektoratet, Kartverket, Meteorologisk Institutt, NAV, Norges Geologiske Undersøkelse, Norsk Romsenter, Riksantikvaren, Riksarkivet, Statens Vegvesen, Statistisk sentralbyrå. I tillegg har våre samarbeidspartnere HERE og Smarte Byer Norge (se smartbydata-portalen Urbalurba) aktuelle data.

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er virksomhetenes svar på folkeregisteret. Hos Brønnøysundregistrene får du et organisasjonsnummer som følger hele virksomhetens levetid. Opplysninger om virksomhetens navn, adresse, bransje, status, antall ansatte og registrering av merverdiavgift er frigitt som åpne data. Data og mer informasjon:

Kontaktperson: Kari Bjørkås Westerberg, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Entur

Entur har som ambisjon at reisedata skal være åpne og lett tilgjengelige. For eksempel kan en fotballstadion vise reiseforslag idet man kjøper billett til en kamp. En eiendomsmegler vil kunne fremme en eiendoms attraktive beliggenhet ved å vise hvor godt kollektivtilbudet i området er. Eller hva hvis din foretrukne strømmetjeneste automatisk foreslår filmer du vil rekke å se ferdig idet du setter deg på toget? Mulighetene er mange. Hva kan man få til på #hack4no med våre data? Vi har åpne data tilgjengelig som filer, API-er og datastrømmer, vi deler til og med vår egen kildekode. Se mer på entur.org.

Entur setter opp en premie på 2.500 kroner til det teamet som har den beste løsningen for å gjøre det enklere å reise med kollektiv. Eneste betingelsen er at løsningen benytter offentlige data til dette.

Kontaktperson: Gisle Pedersen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet er forvaltningsorganet for fiskeri- og havbruksnæringen og vi har data som går over hele Norges kyst- og havområder. Vi har akvakulturdatasett som inneholder opplysninger om alle lokaliteter. Her er det informasjon om plassering, tillatelsen, innehaver, art m.m. For fiskeri har vi data om gyteområder og fiskeplasser, samt noen stedfestete fiskerireguleringer. Vi har samlet de mest relevante datasettene i en egen #hack4no-GUI. I tillegg er data på mikronivå om fangst (seddel) og fartøy tilgjengelige som åpent datasett. Disse har ikke blitt publisert før.

Les mer om våre geodata her

Kontaktperson: Susanne Balzer, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

HERE

HERE Technologies er en ledende global leverandør av stedsdata og mange ulike tjenester knyttet til sted. Stedsdata spiller en viktig rolle for å gjøre veiene sikrere og luftene renere, samt å hjelpe samfunnet og byene til å bli mer effektive. For å bidra til dette har HERE åpnet sin plattform for utviklere og organisasjoner, som igjen kan bygge videre på vår data og bidra til nye og innovative løsninger. HERE Technologies bruker hundretusenvis av ulike datakilder, deriblant åpne nasjonale data fra offentlige organisasjoner som Kartverket og Statens Vegvesen.

For utviklere har vi HERE Freemium, hvor man har tilgang til mange ulike API-er (REST, JavaScript, Android og iOS SDK’er) som man kan bruke uten kostnad. Ytterligere informasjon:

Kontaktperson: Gjermund Jakobsen, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kartverket

Kartverket har frigitt en rekke av de mest etterspurte kartdatasettene, rådata som kan bearbeides slik man ønsker, og API-er for å hente ut blant annet kartfliser, adresser og stedsnavn. Mer data og informasjon:

Kontaktperson: Tomas Martin Holtan, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutthar data om farevarsler, nåvarsler, lyndata og andre meteorologiske data. Mer data og informasjon:

Kontaktperson: Audun Christoffersen, e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

NAV

NAV ønsker å stimulere til innovasjon for et enda mer fleksibelt og velfungerende arbeidsmarked. I år har vi styrket satsing på åpne data med portalen data.nav.no. Den vil fylles fortløpende utover høsten med mange spennende datasett og nyttig informasjon.

Beste bruk av NAV sine data premieres med kr. 2500,-

Kontaktperson: Tov Are Jacobsen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

NGU

Under #hack4no stiller NGU (Norges geologiske undersøkelse) med støtte og veiledning til bruk av alle våre publiserte datasett. I tillegg til NGUs offentlige data, tar vi med to nye datasett som ikke er publisert enda:

  • InSAR: Det ene datasettet består av svært detaljerte terrengmålinger med satellittbasert radar (InSAR). Målingene er gjort over tid, slik at små endringer i landskapet, helt ned på millimeternivå, kan oppdages. NGU benytter InSAR-data til skredovervåkning og måling av innsynking i byer. På #hack4no har vi med en demoversjon, som viser området rundt Hønefoss.
  • Ny berggrunnsdatabase: Det andre datasettet er en foreløpig utgave av NGUs nye database for berggrunnskart i oppløsningen 1:250 000. Databasen er tilpasset moderne analyser, hvor informasjon om berggrunnen enkelt kan hentes ut og analyseres på ulike måter. I tillegg er tidligere ujevnheter i overgangen mellom ulike kartblad utjevnet.

Kontaktperson: Bjørn Ove Grøtan, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter i samarbeid med Meteorologisk institutt har tilgjengeliggjort spennende satellittdata som nå er gratis! Satellittdataene kan for eksempel brukes til å følge skip, overvåke isberg, kartlegge vekstsesongen, få overblikk over kriseområder og mye, mye mer. Data og mer informasjon:

Kontaktpersoner: Marianne Moen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

Riksantikvaren

Riksantikvaren kommer til #hack4no med flere åpne datasett som har mer enn 170.000 stedfestede kulturminner fra hele landet, med beskrivelser, geometri, bilder og annen metadata. Dette kan være alt fra gravhauger, helleristninger og kirker til vernede bygninger, bensinstasjoner eller fartøy. Nytt i år er API-tilgang mot to brukergenererte datasett i form av beskrivelser av kulturminner og bilder som publikum selv har lagt inn.

Våre data brukes i hovedsak av landets kulturminneforvaltning, men Riksantikvaren er interessert i å utforske hvordan ny teknologi og nye konsept kan åpne opp for andre bruksområder og spennende opplevelser relatert til våre data, både for formidling og i forvaltningen. Mulighetene er mange! Data:

Kontaktperson: Anders Olsson, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har data om veger og trafikk. Noen eksempler: Navigerbart vegnett, nasjonal vegdatabank med alt av installasjoner langs vegen, ulykkesdata, støydata, reisetider, vær, og webkamera. Mer info:

Kontaktperson: Hilde Austlid, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Statistisk sentralbyrå

SSB - Statistisk sentralbyrå - er Norges største leverandør av fakta. Selve skattkisten heter Statistikkbanken, og inn dit er det "sugerør" i form av API-er. Les mer om SSBs deltakelse på #hack4no - og se instruksjonsvideoer. Data og mer informasjon:

Kontaktperson: Jan Bruusgaard, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kartverket © 2018

Søk